INTAKEFORMULIER TEAMBUILDING

Een groeps-/ teamverkenning

Geef aan wat naar jouw mening geldt; doe dit door het juiste cijfer te omcirkelen. Gebruik deze vragenlijst met enige regelmaat.


Vragenlijst Team Dynamics

a) Betrokkenheid: jij hebt dezelfde groepsdoelen en bent betrokken tot elkaar
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

b) Acceptatie: jij bent vriendelijk en geïnteresseerd in anderen
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

c) Duidelijkheid: jij stelt conflicten op een positieve wijze aan de orde
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

d) Groepsgevoel: jij luistert en hebt begrip voor andermans mening
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

e) Betrokkenheid: jij betrekt een ieder in de besluitvorming
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

f) Elkaar steunen: jij waardeert en respecteert individuele verschillen
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

g) Synergie: jij werkt constructief aan het oplossen van problemen
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

h) Trots zijn op elkaar: jij waardeert elkaars bijdragen en ideeën
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

i) Waardering: jij waardeert het resultaat van de afgelopen periode
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

j) Voldoening jij moedigt kritiek aan en verwelkomt dat
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1