INTAKE FORMULIER KIDS

VRAGENLIJST OVER JOUW KIND

Wij leggen je vier dimensies voor, kies bij elke dimensie de situatie die bij jouw kind van toepassing is. Meerdere antwoorden per dimensie zijn mogelijk.DIMENSIE 1

LINKS

 Doet eerst, dan denken, dan weer doen Raakt verveeld van langzame taken of spelletjes Neemt gemakkelijk initiatief en doet dat onbevangen Praat gemakkelijk en veel Vindt het niet erg om in de belangstelling te staan Heeft veel vrienden, meer oppervlakkige relaties Haalt energie uit contact met anderen Is meer een energiegever dan een energiespaarder Laat emoties vrijwel meteen de vrije loop

RECHTS

 Denk eerst, dan doen, dan weer denken Werkt of speelt geduldig lang achtereen Is bedachtzaam en handelt doelmatig Houdt de dingen meer voor zichzelf Staat niet graag in het centrum van de belangstelling Heeft een paar vrienden, meer diepe relaties Haalt energie uit momenten voor zichzelf Is meer een energiespaarder dan een energiegever Spaart emoties opDIMENSIE 2

LINKS

 Houdt van bekende en concrete activiteiten Wil weten hoe hij of zij iets moet doen Observeert nauwkeurig met oog voor details Is zintuiglijk ingesteld: wat er concreet is Vraagt zich af hoe iets in werkelijk is Volgt graag een voorbeeld Tekeningen zijn precies en bevatten details Kan zich goed op het hier en nu focussen Houdt er van als iets praktisch is om het zo te ervaren

RECHTS

 Houdt er van nieuwe mogelijkheden te ontdekken Wil het liefst een eigen interpretatie er op los laten Observeert globaal, ontdekt snel verbanden Heeft een levendige verbeelding: wat er zou kunnen zijn Vraagt zich af hoe iets in de toekomst zou kunnen Gebruikt speelgoed op een nieuwe creatieve manier Tekeningen zijn globaal en gericht op de grote lijnen Kijkt bij het luisteren vaak weg om een beeld te creëren Gaat uit van eigen ideeën, zoekt naar hoe het anders kanDIMENSIE 3

LINKS

 Kan geregeld bij het waarom van iets stilstaan Wil waardering voor hoe goed hij of zij iets doet Reageert als buiten de regels om wordt gehandeld Denkt in termen van logica en vertelt ook verhalen zo Is niet altijd even tactvol, zegt hoe hij of zij er over denkt Meer belangstelling voor principes dan voor mensen Kan standvastig aan de eigen overtuigingen vasthouden Voelt zich oncomfortabel bij affectie, is afstandelijker Bekwaamheid tonen staat bovenaan

RECHTS

 Kan zijn of haar gevoel goed verwoorden Wil waardering voor wie hij of zij is Reageert als iemand verdrietig is Denkt in termen van betekenis, vertelt met expressie Probeert tactvol te zijn, zelfs als de waarheid anders is Meer belangstelling voor mensen dan voor principes Zoekt naar compromissen met vrienden Wil weten dat je van hem of haar houdt De relatie met anderen staat bovenaanDIMENSIE 4

LINKS

 Houdt van regelmaat en voorspelbaarheid Houdt van routines en regels (hoe dingen horen te gaan) Houdt er van keuzes te maken, dat geeft duidelijkheid Is meer een werker dan een speler Beschikt over veel discipline en houdt van afronden Heeft doelen en werkt daar stap voor stap naar toe Heeft meningen en is niet gemakkelijk te overtuigen Werkt nauwkeurig en wil op tijd klaar zijn Leert door te herhalen

RECHTS

 Houdt van variatie en verrassing Houdt van vrijheid en spontaniteit Houdt opties open voor nieuwe ervaringen en ideeën Maakt van werk graag een spel Stelt uit en kan goed improviserend de klus klaren Past zich gemakkelijk aan de omstandigheden aan Heeft een open mind en is flexibel Heeft geen behoefte dat zaken geordend zijn Leert door trial and error